MBT Supervisorenopleiding

Een competentiegericht opleidingstraject

Samenvatting

Het opleidingstraject tot MBT supervisor is een competentiegerichte opleiding. Het bestaat uit een combinatie van 4 opleidingsdagen van 7 uur per dag met verdiepende supervisie klinische vaardigheden, supervisie over supervisie, zelfstudie en intervisie. Het is een opleiding die door het Anna Freud National Centre gelicenseerd is. Het totale traject duurt 1 tot maximaal 1,5 jaar.

Highlights

 • Leer over het geven van competentiegerichte supervisie
 • Verdieping van mentaliseren in de relatie
 • Anna Freud National Centre gelicenseerd supervisoren opleiding
 • Voor MBT therapeuten, MBT sociotherapeuten en MBT vaktherapeuten

Het MBT supervisor opleidingstraject

Het opleidingstraject tot MBT supervisor bestaat uit een combinatie van 4 opleidingsdagen van 7 uur per dag met verdiepende supervisie klinische vaardigheden, supervisie over supervisie, zelfstudie en intervisie. Het is een opleiding die door het Anna Freud National Centre gelicenseerd is. Het totale traject duurt 1,5 jaar.

Om te worden toegelaten tot de opleiding tot supervisor wordt om een CV gevraagd. Na goedkeuring van je CV wordt begonnen aan een individueel assessment van klinische competenties. Hieruit volgt een persoonlijk ontwikkelplan gericht op het verder verbeteren/verdiepen van de klinische competenties. Vervolgens zijn er 4 cursusdagen verspreid over een jaar.

Het supervisietraject:

 • Supervisie over klinische vaardigheden
 • Supervisie over supervisie
 • Starten na de eerste cursusdag
 • De supervisies zijn individueel of in groepjes van twee
 • Zodra er ‘groen’ licht is voor de klinische competenties, mag de supervisor in opleiding starten met het geven van supervisie (onder supervisie) en zich als supervisor i.o. in het MBT register laten inschrijven

Het gehele opleidingstraject worden binnen maximaal 1,5 jaar afgerond.

LocatieGolden Tulip Breda
DataOpleidingsdagen:
29 februari en 1 maart 2024
Opleidingsduur 1 – 1,5 jaar
StudiebelastingLezen van literatuur en (soms) huiswerkopdrachten voorafgaand aan een opleidingsdag (40 uur totaal).
Tussentijdse supervisie over supervisie: 8-10 sessies.
Tussentijdse supervisie over klinische vaardigheden: afhankelijk van assessment (ca. 4-10 dubbele sessies).
Cursorisch onderwijs: 28u totaal.
TrainersDawn Bales
Prijs€ 2040,– (inclusief individuele assessment en 4 cursusdagen; exclusief supervisies)


Doelgroep

Registratie als MBT-Therapeut.

Voor MBT vaktherapeuten en MBT sociotherapeuten die supervisoren willen worden hebben wij een geïndividualiseerde route, neem daarvoor contact met ons op.

MBT therapeuten dienen minimaal 4 jaar te zijn ingeschreven in het BIG-register psychotherapeut/ klinisch psycholoog / psychiater/ GZ-psycholoog. GZ-psychologen kunnen opgeleid worden tot MBT-Supervisor Basistherapeut. Voor allen: Gemiddeld minimaal 8 uur als zodanig werkzaam zijn in een MBT-setting met minimaal 5 jaar ervaring als MBT-behandelaar.

Leerdoelen

Kennis en competenties die de MBT supervisor aan het eind van de opleiding heeft:

 • Uitgebreide kennis van MBT
 • Mentaliseren in de relatie op het niveau waarbij er samen gewerkt wordt aan verschuivingen brengen in negatieve zelf/ander representaties
 • MBT en de klinische technieken ervan met die van andere therapieën kunnen vergelijken
 • Vertrouwd worden met het onderwijzen en superviseren van MBT
 • Het belang van de supervisor begrijpen als iemand die verandering teweeg kan brengen; die leiderschap en ondersteuning biedt aan collega’s tijdens de ontwikkeling en bestendigheid van kwalitatief hoogwaardige MBT programma’s
 • Onderwijs- en supervisievaardigheden kunnen gebruiken om beginnende en ervaren therapeuten te ondersteunen bij het leren van MBT
 • Kennis over wat supervisie is, de verschillende soorten en kennis over competentie-gerichte supervisie
 • Het vermogen om een kader voor een mentaliserende supervisie neer te zetten
 • Het vermogen om therapie- en supervisieprocessen vanuit een mentaliserend kader te verduidelijken en te verklaren
 • In staat zijn om een zelf-assessment te maken van eigen supervisor competenties en om persoonlijke doelen te formuleren
 • Competent in het gebruiken van de MBT adherence schaal in supervisie om samen met de supervisant geïndividualiseerde doelen op te stellen
 • Een geïndividualiseerde supervisie traject kunnen begeleiden waarbij er een duidelijke integratie is van declaratieve, procedurele en reflectieve kennis
 • Verschillende manieren van leren kunnen gebruiken; oa. reflectie en feedback, rollenspel, modelleren en ervaringsgericht leren
 • Het belang van de werkrelatie erkennen en mogelijke problemen/breuken in de werkrelatie herkennen/herstellen (moeilijk lopende supervisie trajecten)
 • In staat zijn om supervisandi te beoordelen op competenties
 • In staat zijn om een leer- en verbetertraject aan te gaan bij supervisanten waarbij het supervisieproces stagneert (moeilijk lopende supervisie trajecten)
 • Supervisor houding:
 • In staat zijn een open, transparante en steunende houding aan te nemen tegenover supervisandi;
 • In staat zijn een mentaliserend proces bij supervisandi (onderling) en in teams te stimuleren;
 • In staat zijn het zelfvertrouwen van therapeuten in hun therapiesessies te versterken;
 • In staat zijn therapeuten te helpen om langer hun mentaliserend vermogen te behouden in de therapiesessies.

Programma

Dag 1: Wat is supervisie, soorten supervisie, structuur en inhoud van competentiegerichte supervisie en assessment van de competenties.
Dag 2: Adherence schaal, supervisor-supervisanten werkrelatie, competenties van de supervisor: verschillende leervormen, (zelf)assessment.
Dag 3: Vervolg competenties van de supervisor; moeilijkheden in supervisietrajecten.
Dag 4: Assessment van de competenties van supervisoren (i.o.).

Werkwijze

 • Individuele voorbereiding: lezen en huiswerk
 • Kennisoverdracht
 • Casuïstiek bespreken
 • Audiovisuele opnamen bespreken
 • Rollenspellen & experienteel leren
 • Reflectieverslagen
 • Scoring op de Adherence Scale

Aanvullende voorwaarden

In de beoordeling van de competenties voorafgaand (individuele assessment) aan het traject worden het aantal supervisies afgesproken. Ook tijdens de opleiding kunnen – als niet aan de vereiste competenties wordt voldaan – aanvullende eisen worden gesteld.

Toetsing en evaluatie

Deze opleiding is een competentiegerichte opleiding. Tijdens de opleiding is er monitoring op de doelen (in de supervisies en d.m.v. supervisieverslagen). Wanneer het opleidingstraject met een positief advies wordt afgesloten, kan formele registratie als MBT-supervisor plaatsvinden.

Accreditatie

 • FGZPT (moet nog aangevraagd worden)
 • NVP (moet nog aangevraagd worden)
 • MBT-register
 • Supervisoren register Anna Freud Centre London

Meld je nu aan

Heb je een vraag over deze opleiding?

Neem met ons contact op voor vragen en verdere informatie.