Introductietraining AMBIT

Vergroot je kennis en aandacht

Samenvatting

AMBIT is ontwikkeld door het Anna Freud Centre in Londen voor moeilijk te bereiken jongeren met ernstige en complexe problemen, waaronder psychiatrische problemen. AMBIT is gebaseerd op de hechtingstheorie en legt de nadruk op het bouwen van sterke relaties, niet alleen tussen de ‘keyworker’ en de patiënt, maar ook met zijn/haar netwerk als ook binnen het behandelteam zelf. Het focust niet alleen op de patiënt en diens symptomen, maar heeft oog voor de ruimere context rondom de patiënt. AMBIT is meer een werkwijze dan een ‘therapie’ en promoot zowel evidence based werken als respect voor de lokale expertise in en rondom een team. Doordat mentaliseren de spil is waarom het AMBIT-wiel draait, leidt dit niet alleen tot een verbetering van het mentaliseren van de patiënt, maar ook dat van de omgeving, zowel die van de patiënt als de omgeving van het behandelteam.

Highlights

  • De theoretische kaders van het AMBIT model
  • Mentaliserende systemen
  • Praktisch toepasbare en gemakkelijk aan te leren mentaliserende AMBIT-tools

In de introductie training Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT) maak je kennis met het AMBIT-model, leer je meer over niet alleen mentaliseren met je client, maar ook in het wijdere netwerk rondom die client, zoals je team, organisatie en samenwerkingspartners. Daarnaast maak je kennis met mentaliserende AMBIT-tools als bijvoorbeeld thinking togehter en disintegration grit.

De introductietraining AMBIT is een verdiepende training. Theoretische kennis over mentaliseren en epistemisch vertrouwen wordt als bekend verondersteld, maar zal kort bij stil worden gestaan met nadruk op de consequenties van dit theoretisch kader in je dagelijkse praktijkvoering.

Deze AMBIT-training is ontwikkeld door de docenten in samenwerking met Peter Fuggle en Laura Talbot van het Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF) en wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat. Dit kan worden gebruikt voor de herregistratie bij het MBT-register in Nederland.

De training gaat door bij tenminste 8 deelnemers.

LocatieBrasserie Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 19
1213 RH Hilversum
https://brasserie-zonnestraal.nl/
Data13 september 2024
OpleidingsduurDe cursus omvat 1 live dag
De trainingsdagen zijn van 09:30 tot 17:00u.
StudiebelastingLaag
TrainersSaskia Knapen en Rozemarijn van Duursen
Prijs€ 375,–

De AMBIT training is multidisciplinair toegankelijk en je kunt inschrijven als psycholoog, psychiater, psychotherapeut, systeemtherapeut, (ortho-)pedagoog, verpleegkundige, vaktherapeut, maatschappelijk werker e.a. Voorkennis van MBT en epistemisch vertrouwen wordt verwacht.

De deelnemer kent het theoretisch kader van AMBIT en heeft ook zicht op de essentiële kenmerken van de AMBIT werkwijze. Naast theorie leert de deelnemer tijdens de AMBIT opleiding met mentaliserende nieuwsgierigheid te kijken naar de cleint, zichzelf, maar ook het systeem, team en netwerk rondom die client. De deelnemer maakt daarbij kennis met praktisch toepasbare mentaliserende AMBIT tools die hem daarbij kunnen ondersteunen.

Het programma is als volgt

9.30 – 11.00 Introductie AMBIT

Presentatie docenten: wat is de oorsprong van AMBIT, voor wie is het bedoeld, en waarom is AMBIT nodig voor deze doelgroep?
Presentaties worden afgewisseld met discussie en opdrachten, zowel in tweetallen als plenair, met als doel verdieping en verhelderen van de vraag “waar worstelen jullie mee?”
Korte herhaling theorie epistemisch vertrouwen en mentaliseren. Verbinding maken tussen theoretisch kader en doelgroep, waarbij implicaties van theoretisch kader voor het praktisch vormgeven van behandeling worden verhelderd en vastgelegd door deelnemers.

11.00 – 11.15 Pauze

11.15 -12.00 Werken met je client

Presentatie docenten: toelichten van begrippen “Falling out of balance” en “Broadcasting intentions”, gericht op het aansluiten bij (onconventionele) hulpvraag en het vergroten van commitment aan de behandeling.
Introductie AMBIT tool “Active Planning”, Introductie AIM kaartspel

12.00 – 13.00 LUNCHPAUZE

13.00 – 14.00 Werken met je team

Presentatie docenten: uitleg over AMBIT tool thinking together – plenair oefenen.

14.00 – 15.00 Risicomanagement en destructief gedrag

Presentatie: behouden van mentaliserende houding bij herhaald destructief gedrag,het versterken van (bestaande) relaties en risico management. Oefening tav crisismanagement.

15.00 – 15.15 PAUZE

15.15 – 16.00 Werken met je netwerk

Introductie AMBIT tool Disintegration grid

16.00 – 17.00 Leren op het werk

Presentatie gericht op belang van manualiseren en expliciteren van bestaande kennis in teams.
Terugblik op de dag, wat is bruikbaar voor de dagelijkse praktijk?
Deelnemers maken aan de hand hiervan een implementatieplan, met aandacht voor wat ze willen overbrengen aan hun team, hoe ze dat gaan doen en op welke termijn.

Voorwaarden toetsing

In de training wordt er gebruik gemaakt van een voor- en nameting welke inzicht verschaft in de vorderingen betreft de kennis over AMBIT.

Evaluatie

Bijstelling van de AMBIT opleiding gebeurt regelmatig op basis van de schriftelijke eindevaluatie.

De cursist bereidt zich voor door het lezen van de literatuur. De cursusdagen bestaan uit presentaties per inhoudelijk onderdeel. Er wordt gebruik gemaakt van filmmateriaal en interactieve oefeningen, rollenspelen en feedback. De kennis wordt getoetst aan het begin en aan het einde van de cursus. De nadruk ligt op een veilige sfeer, waar ruimte is om te oefenen.

Opgegeven literatuur

Duursen RAA van, Knapen SRY. Chronische suïcidaliteit: van beheersen naar begrijpen. PsyXpert 2017; 1.

https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/chronische-suicidaliteit van-beheersen-naar-begrijpen

Knapen SRY. Een veilige relatie heeft grenzen nodig. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 2013; 68: 262-70.

Knapen SRY. AMBIT: naar mentaliserende systemen. PsyXpert 2021; 2.

https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/ambit-naar-mentaliseren de-systemen

Knapen, S. (2017) Samen Beter: in de afwezigheid van vertrouwen is er geen capaciteit tot verandering Tijdschr Psychother 43:109–125.

Aanbevolen literatuur

Adaptive Mentalization-Based Integrative Treatment
A Guide for Teams to Develop Systems of Care

Accreditatie kan tegen kostprijs worden aangevraagd voor verschillende beroepsgroepen

Meld je nu aan

Heb je een vraag over deze training?

Stel je vraag via ons contactformulier, we helpen je graag verder.