Maak kennis met

Peter Bleumer

Drs. Peter Bleumer is GZ-psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut, systeemtherapeut, Mastertrainer Aggression Replacement training (ART) en MBT-supervisor van het Anna Freud instituut en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Peter is (mede) oprichter van de stichting MBT-Expertise Nederland, partner in het wereldwijde netwerk van het Anna Freud Centrum (AFC).

Hij is met veel gedrevenheid werkzaam bij GGZ-Breburg waar hij 15 jaar geleden een intensief MBT-deeltijdprogramma geïmplementeerd heeft in verschillende groepen.

Daarnaast heeft hij al jaren een gewaardeerd organisatieadvies- en trainingsbureau; GO-consult. Het accent ligt hier op het bevorderen van mentaliseren binnen teams in uiteenlopende bedrijven en organisaties.

Contact: peter.bleumer@mbtexpertise.nl

Publicaties

  • Bleumer. P. Mentaliserend leiderschap. Tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling (O&O) 2015
  • Bleumer. P & Meijer .R. Mentaliserend coachen. Uitgeverij Boom. 2016.
  • Bleumer. P & Meijer. R. MBT voor patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornissen. Psycho Praktijk nr 2, 2016
  • Cima. M & Korebrits. A & Stam. G & Bleumer. P Moral cognition, emotion, and behavior inmale youthwith varying levels of psychopathic traits. International Journal of Law and Psychiatry, 2017.

.