Stichting MBT Expertise Nederland

MBT-Expertise is een door het AFNCCF (Anna Freud National Centre for Children and Families) erkend kenniscentrum en trainingsinstituut onder leiding van Dr. Dawn Bales en Drs. Peter Bleumer. MBT-Expertise biedt (AFC-erkende) een MBT opleiding en diverse MBT trainingen aan, maar ook consultatie/ondersteuning bij het onderzoeken en de implementatie van verschillende toepassingen van MBT en mentaliseren in de samenleving. Zij zijn partner in het wereldwijde netwerk van het Anna Freud Centre (AFC).

Wat is mentaliseren?

Het gedachtegoed van mentaliseren is gebaseerd op de grondleggers van de Mentalization-Based Treatment (MBT) programma’s, Anthony Bateman en Peter Fonagy.

Mentaliseren is het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens, verlangens of intenties (mentale toestanden). Bij effectief mentaliseren kunnen we begrijpen wat er in onze mind omgaat, maar ook in die van een ander. Verschillende perspectieven naast elkaar kunnen zetten, helpt bij succesvolle interacties en relaties.

Bij veel psychische stoornissen zien we dat het mentaliserend vermogen verstoord is. Dit kan leiden tot problemen in het reguleren van emoties, impulscontrole problemen, identiteitsproblemen en problemen in relaties.

De basis van ‘Mentalization-Based Treatment’ (MBT) ligt in het versterken van het mentaliserend vermogen. Uit onderzoeken is gebleken dat deze behandeling effectief is bij het behandelen van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), maar ook bij andere doelgroepen. MBT heeft zich ontwikkeld van een behandeling voor de borderline persoonlijkheidsstoornis naar een transdiagnostisch model. Het wordt ondertussen breed toegepast bij een verschillende psychische stoornissen.

Wat doen wij?

MBT-Expertise is een centrum waar expertise rond ‘mentaliseren’ (in brede zin) en MBT worden samengebracht. Ons doel is om de kennis en kundigheid te bevorderen op het gebied van MBT en mentaliseren in de samenleving. Dit doel willen we bereiken door het aanbieden van opleidingen en trainingen, supervisies, consultaties, teamcoaching en begeleiding en via ondersteuning van innovatie, implementatie en onderzoek.

MBT-Expertise is een netwerkorganisatie die individuele en organisatie initiatieven op het gebied van mentaliseren wil stimuleren en ondersteunen. Het is een organisatie waarin (teams met) experts in wisselende samenstellingen kunnen samenwerken aan onze doelstellingen. We staan voor gemeenschappelijke innovaties, kwaliteit, flexibiliteit en transparantie.

Onze missie

MBT-Expertise wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige en bewezen effectieve varianten van MBT. Het doel hierbij is om ervoor te zorgen dat op diverse plekken in Nederland MBT-programma’s op een veilige en rendabele (kosten-effectieve) manier kunnen worden geïmplementeerd en dat de kwaliteit van deze programma’s optimaal is. Het expertisecentrum bundelt hiertoe de meest recente kennis op het gebied van behandeling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van MBT.

MBT-Expertise richt zich op een bredere toepassing van mentaliseren. Omdat mentaliseren een belangrijke rol heeft in succesvolle interacties en relaties, kunnen aspecten uit MBT erg helpend zijn in allerlei sociale netwerken en systemen. Voorbeelden hiervan zijn: coaching van organisaties, managers of teams of andere maatschappelijke opdrachten, bv rondom huiselijk geweld, opleiding (huis)artsen, politie, etc. Op deze manier hopen wij een steentje bij te dragen aan een humanere samenleving.

Hoe bereiken we ons doel

  • Het verzorgen van opleidingen, trainingen, seminars en supervisies binnen de (geestelijke) gezondheidszorg
  • Ondersteuning geven bij implementatie van MBT programma’s
  • Ondersteuning van de ontwikkeling en implementatie van innovaties (adaptaties van MBT)
  • Ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek
  • Coaching van organisaties, managers en teams
  • Conflicthantering en/of bemiddeling bij ingewikkelde communicatieprocessen en conflicten binnen organisaties

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief over AMBIT en MBT opleidingen en trainingen