MBT Groepstherapie

Vergroot je kennis en aandacht

Samenvatting

MBT is een combinatie van individuele- en groepstherapie, en staat ook als zodanig omschreven in de AGPA en NICE guidelines. Bateman en Fonagy, de grondleggers van MBT, hebben dit bewust gedaan omdat de groep een unieke oefentuin is om interpersoonlijk mentaliseren centraal te stellen.

In de groep kunnen onze patiënten effectief leren mentaliseren over zichzelf en de ander en over de onderlinge relaties. Voor zowel de patiënt als de therapeut is dit ook een complex en ingewikkeld proces: hoe vind je de juiste focus? Wat is het juiste spanningsniveau?  Een hele uitdaging, zeker ook om je eigen mentaliseren vermogen te behouden.

Highlights

 • Hoe werk ik met interpersoonlijke patronen in groep
 • Interveniëren op rolfixatie in de groep
 • Het steunen van kwetsbare groepsleden tegen aanvallen van andere groepsleden

In deze cursus wordt je kennis om groepen op een efficiëntere manier te leiden vergroot. Kennis en aandacht dus voor basale en specifieke MBT-interventies in de groep. Maar ook aandacht voor algemene groepsdynamische processen en behandelgroepen. Kennis en vaardigheden die helpen om destructieve interacties die door spanning in de groep opkomen om te zetten in mentaliserende interacties.

Naast kennisoverdracht is er ook veel tijd om vaardigheden uit te proberen en praktische situaties te oefenen.

LocatieLeonardo Hotel Breda, Stationsplein 14, 4811 BB Breda
Data30 november 2023 en 1 december 2023
of
9 en 10 januari 2024
of
17 en 18 oktober 2024
OpleidingsduurDe cursus omvat 2 live dagen
Studiebelasting13 lesuren
TrainersNiels Tinga, Dawn Bales
Prijs€ 790,00

Psychiaters (i.o), psychotherapeuten, klinisch psychologen, (GZ-) psychologen (i.o), sociotherapeuten, SPV-ers, vaktherapeuten werkzaam in de ggz.

Toelatingseisen
Toegang tot deze training is mogelijk nadat een Basistraining MBT of de training MBT Theorie & Praktijk deel I is gevolgd bij: MBT Expertise, MBT-Nederland of het AnnaFreud Centre.

Deelnemers leren:

 • Een optimale balans leren vinden tussen sturen en loslaten in de groep bij deze specifieke doelgroep (ernstige) borderline persoonlijkheidsstoornissen.
 • Begrijpen waar het verschilt met klassieke groepsdynamische (“inzichtgevende”) groepspsychotherapie in aanpak en attitude van de therapeut.
 • Interpersoonlijke patronen in groep herkennen
 • Hoe relatiethema’s van verschillende patiënten binnen groep geactiveerd worden
 • Mentaliseren over zelf, ander en relaties binnen de complexiteit van een groep
 • Technieken die helpen om mentaliserend proces op gang te brengen rondom interpersoonlijke patronen en processen zowel binnen als buiten de groep
 • Valkuilen in dit proces voorkomen zoals het mentaliseren overnemen door de therapeut of ongerichte interactie laten bestaan.
 • Situaties die uitnodigen tot mentaliseren in de relatie in de groep  herkennen en hoe de groep hierbij kan worden ingezet
 • op een evenwichtige manier, gebruik makend van de co-therapie
 • Kennis over universele factoren van groepstherapie die de uitkomst van de behandeling kunnen beïnvloeden en hoe deze in te zetten
 • Kennis over groepsfasen verwerven die helpen bepalen welke interventies het groepsproces bevorderen dan wel remmen
 • , en hoe deze het mentaliseren van de groep kunnen helpen bevorderen of juist afremmen

De training bestaat uit theorie en praktijk. Door middel van rollenspellen zullen MBT-Groeps interventies geoefend worden. Meerdere trainers zijn aanwezig zodat in kleine groepen kan worden geoefend. De training biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.

Voorwaarden toetsing

In de training wordt er gebruik gemaakt van een voor- en nameting welke inzicht verschaft in de vorderingen betreft de kennis over MBT en groepstherapie.

Evaluatie

Bijstelling van de MBT opleiding gebeurt regelmatig op basis van de schriftelijke eindevaluatie.

De cursist bereidt zich voor door het lezen van de literatuur. De cursusdagen bestaan uit presentaties per inhoudelijk onderdeel. Er is modeling van interventies door de trainers en oefeningen door middel van rollenspelen met groepen en feedback. De kennis wordt getoetst aan het begin en aan het einde van de cursus.

VERPLICHTE LITERATUUR

Bateman, A, & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based Treatment for Personality Disorder: a Practical Guide. ISBN 978 01 99 68 03 75 è Hoofdstuk 5 t/m 12: totaal 230 pagina’s

Bateman, A. & Fonagy, P. (2011). Handbook of mentalizing in mental health practice. London, England: American Psychiatric Publishing. èHoofdstuk 3 & 4: 40 pagina’s

Leszcz, M. (2014).The effective grouptherapist, Groepen. Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 9 (2), pp. 9-20. è 11 pagina’s Online te vinden op: https://www.groepspsychotherapie.nl/nvgp/_sitefiles/file/tijdschriftartikelen/2014/the_effective_group.pdf

Robertz, K. & Wolters, R. (2019). Hoofdstuk 6: Ontwikkelingsfasen, de dynamiek van de groepsontwikkeling. In: Koks, R.W. & Steures, P. Praktijkrichtlijnen Groepsbehandeling in de (G)GZ. Utrecht, NVGP. è 12 pagina’s. Online te vinden op: https://www.groepspsychotherapie.nl/praktijkrichtlijnen/

Haan de, C. & Pol, S.  (2019). Hoofdstuk 9: Destructieve groepsprocessen en negatieve effecten van groepsbehandeling.

In: Koks, R.W. & Steures, P. Praktijkrichtlijnen Groepsbehandeling in de (G)GZ. Utrecht, NVGP. è 11 pagina’s. Online te vinden op: https://www.groepspsychotherapie.nl/praktijkrichtlijnen/

AANBEVOLEN LITERATUUR

Bekker, M & Loeb, E. (2019). Hoofdstuk 5: Groepsprocessen en groepsdynamiek. In: Koks, R.W. & Steures, P. Praktijkrichtlijnen Groepsbehandeling in de (G)GZ. Utrecht, NVGP. Online te vinden op: https://www.groepspsychotherapie.nl/praktijkrichtlijnen/

Burlingame, G. M., McClendon, D. T., & Alonso, J. (2011). Cohesion in group therapy. Psychotherapy, 48 (1), 34-42.

Haas, W. de. (2020). Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg. Een praktische handleiding op basis van groepsdynamica. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Karterud, S. (2015). Mentalisation Based group Therapy (MBT-G): A theoretical, clinical, and research manual. Oxford: Oxford University Press. Yalom, I.D. & Leszcz, M. (2021). Theory and Practice of Group Psychotherapy (revised). New York, Basic Books

Accreditatie voor MBT en Groepstherapie wordt aangevraagd bij:

 • FGZPT
 • MBT-register
 • Register Anna Freud Centre London
 • NVvP
 • Ook voor andere beroepsgroepen kan accreditatie aangevraagd worden

Deze cursus wordt ook erkend door de NVGP voor de registratie tot (specialistisch) groepstherapeut in de vorm van modulepunten.

Voor meer info: https://www.groepspsychotherapie.nl/opleidingen-en-cursussen/

Bij 100% aanwezigheid op alle trainingsdagen worden de accreditatiepunten toegekend (indien de deelnemer de registratienummers heeft aangeleverd bij inschrijving). Ook ontvangt de deelnemer een certificaat bij 100% aanwezigheid.

Meld je nu aan

Heb je een vraag over deze training?

Stel je vraag via ons contactformulier, we helpen je graag verder.