Trauma-focused MBT

Dit is een vernieuwde training met veel aandacht voor het lichaam.

Samenvatting

Deze training is gericht op hoe de impact van trauma vanuit een mentaliserend perspectief begrepen kan worden (theorie) – en op hoe je deze kennis kan gebruiken in je dagelijkse MBT behandeling (praktijk, rollenspellen). De training focust op verschillende soorten trauma, in het bijzonder op het verband tussen gehechtheidstrauma en de ontwikkeling van diverse vormen van psychopathologie, o.a. persoonlijkheidsstoornissen en complexe PTSS. Trauma wordt gezien als een trans-diagnostische kwetsbaarheidsfactor in het ontwikkelen van vele vormen van psychopathologie

Highlights

 • Het mentaliseren over het trauma
 • Het mentaliseren van het hechtingstrauma & doorbreken van re-enactment cirkel
 • Lichaamsgericht mentaliseren
 • Intervenieren vanuit het ‘somatische’ verhaal

LocatieGolden Tulip Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda
Data4 en 5 juli 2024 en 6 september 2024
OpleidingsduurDe cursus omvat 3 live dagen
Studiebelasting24 lesuren
TrainersDawn Bales, Saskia Knapen en Peter Bleumer
Prijs€ 1185,00
De prijs van deze training is inclusief cursusmateriaal, accreditatie en lunch (indien deze op locatie plaatsvindt).

Deze training is gericht op hoe de impact van trauma vanuit een mentaliserend perspectief begrepen kan worden (theorie) – en op hoe je deze kennis kan gebruiken in je dagelijkse MBT behandeling (praktijk, rollenspellen). De training focust op verschillende soorten trauma, in het bijzonder op het verband tussen gehechtheidstrauma en de ontwikkeling van diverse vormen van psychopathologie, o.a. persoonlijkheidsstoornissen en complexe PTSS. Trauma wordt gezien als een trans-diagnostische kwetsbaarheidsfactor in het ontwikkelen van vele vormen van psychopathologie.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het belang van de imapact van (gehechtheids)trauma op fysiologische processen en dat traumatische ervaringen in het lijf opgeslagen kunnen worden. Van deze kennis is tot nu toe slechts heel beperkt gebruikt gemaakt binnen MBT.

Dit is een vernieuwde training met veel aandacht voor het lichaam.

Het bevorderen van mentaliseren wordt versterkt door lichaamsgericht mentaliseren: het expliciet leren ervaren van verbinding tussen lichamelijke signalen en mentale toestanden (zoals gedachten, gevoelens, verlangens). Er is aandacht voor het ‘somatische verhaal’ (o.a. gebaar, houding, prosodie, gezichtsuitdrukkingen, blik van de ogen en beweging) en de betekenis hiervan. Verder wordt behandeld hoe het lichaam als ingangspunt gebruikt kan worden om te helpen reguleren, herstellen en verder te ontwikkelen.

De driedaagse training bestaat uit theorie en praktijk. Door middel van rollenspellen zullen de specifieke MBT-interventies geoefend worden. Omdat het een kleinere opleidingsgroep is, is er voldoende ruimte om vragen te stellen en eigen praktijkervaringen in te brengen.

Psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en (GZ-)psychologen, sociotherapeuten, SPV-ers, en vaktherapeuten werkzaam in de ggz.

Toegang tot deze training MBT en Trauma is alleen mogelijk indien een van de onderstaande trainingen is gevolgd;

 • MBT Basistraining bij MBT-Expertise
 • MBT Basic Course bij Anna Freud Centre
 • Basiscursus én Verdiepingscursus MBT MBT-Nederland – of de cursus MBT Theorie & Praktijk Deel I én Deel II bij MBT-Nederland – of de Overgangscursus MBT Theorie & Praktijk bij MBT Nederland

Na het volgen van deze training:

 • Ben je op de hoogte van de impact van trauma op de ontwikkeling van psychopathologie in de brede zin -> trauma als trans-diagnostische kwetsbaarheidsfactor
 • Kun je trauma-gerelateerde symptomen begrijpen vanuit een mentaliserend kader
 • Herken je de gevolgen van re-enactment van het trauma op het mentaliserend vermogen en op het (interpersoonlijk) functioneren
 • Ken je de impact van (gehechtheids)trauma op fysiologische processen en de uiting hiervan
 • Kun je de verbale en lichaamsgerichte MBT interventies toepassen die belangrijk zijn bij het verwerken van trauma
 • Ben je in staat de behandeling van trauma te integreren in een MBT-behandeling
 • Ben jein staat om trauma te behandelen vanuit een MBT-kader

De cursist bereidt zich voor door het lezen van de literatuur. De cursusdagen bestaan uit presentaties per inhoudelijk onderdeel. Er is modeling van interventies door de trainers en oefeningen door middel van rollenspelen met groepen en feedback. De kennis wordt getoetst aan het begin en aan het einde van de cursus.

Accreditatie voor MBT en Trauma wordt aangevraagd bij:

 • FGZPT
 • MBT-register
 • Register Anna Freud Centre London
 • NVvP
 • Ook voor andere beroepsgroepen kan accreditatie aangevraagd worden

Voorwaarden toetsing

In de training wordt er gebruik gemaakt van een voor- en nameting welke inzicht verschaft in de vorderingen betreft de kennis over MBT en trauma

Evaluatie

Bijstelling van de MBT opleiding gebeurt regelmatig op basis van de schriftelijke eindevaluatie.

Meld je nu aan

Heb je een vraag over deze training?

Stel je vraag via ons contactformulier, we helpen je graag verder.